Nowoczesne
ubezpieczenie NNW

dla dzieci i wnuków
żołnierzy oraz pracowników

Troska Bezpieczenstwo Emblemat

O programie

PIB Broker S.A. wraz z Mentor S.A. i PZU S.A. mają przyjemność przedstawić Państwu propozycję grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), przygotowaną specjalnie dla dzieci oraz wnuków żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych.

Opisane poniżej rozwiązania stanowią doskonałą propozycję kompleksowej i starannie zaprojektowanej ochrony ubezpieczeniowej, która może stanowić alternatywę lub dodatek do standardowych ubezpieczeń szkolnych NNW dzieci. Partnerem, który pełni funkcję Ubezpieczającego w naszej ofercie jest NSZZ Pracowników Wojska.

Pzu Logo S
Wu Logo Mentor
Logo Pib Broker (1)

Najbardziej kompleksowa oferta ubezpieczenia NNW dla dzieci na rynku

UBEZPIECZENIE DZIECKA OD DNIA NARODZIN DO 25 ROKU ŻYCIA

Możliwość ubezpieczenia dziecka od momentu nadania nr PESEL do 25 roku życia, bez względu na fakt czy dziecko jest w trakcie nauki czy zakończyło już edukację.

UBEZPIECZENIE NA TERYTORIUM CAŁEGO ŚWIATA

Świadczenia za wypadki mające miejsce poza terytorium RP, wypłacane są na terytorium RP w złotych polskich.

ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJE WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU

Świadczenie za zdarzenia, mające miejsce podczas uprawiania dyscyplin sportowych, na regularnych treningach w ramach klubu, związku lub stowarzyszenia sportowego, udziału we współzawodnictwie sportowym (zawody, mecze, turnieje).

SZEROKI ZAKRES I AŻ PIĘĆ WARIANTÓW UBEZPIECZENIA DO WYBORU

Ubezpieczenie stworzone z myślą o dzieciach oraz ich rodzicach. Składki za ubezpieczenie zaczynają się już od 4,90 zł za dziecko. Zakres ubezpieczenia dostosowany do potrzeb najmłodszych.