jak
zgłosić
szkodę

Szkodę można zgłosić:

Za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za ubezpieczenie w jednostce wojskowej.

Osobiście w oddziale PZU S.A.

Telefonicznie:
801 102 102
lub
(22) 566 55 55