Grupowe ubezpieczenie
na życie i zdrowotne

dla żołnierzy i pracowników RON

WIARUS 2.0

Idealnie dopasowana oferta

Oferta WIARUS 2.0 powstała w oparciu o informacje zebrane na podstawie ankiety on-line przeprowadzonej wśród żołnierzy i pracowników RON oraz w wyniku negocjacji prowadzonych z zakładami ubezpieczeń

DUŻY WYBÓR

wariantów ubezpieczenia

Dopasowanie zapisów warunków ubezpieczenia do specyfiki służby wojskowej

Bardzo atrakcyjne

warunki ubezpieczenia zdrowotnego

Dostęp do lekarzy specjalistów w około 2000 placówek na terenie kraju.

O programie

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.(dawniej Krajowe Biuro Brokerskie S.A.) oraz Mentor S.A. przedstawiają najnowszą ofertę grupowego ubezpieczenia na życie i grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych oraz innych instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej (np. wyższych szkół oficerskich) przygotowaną we współpracy z PZU Życie S.A. – WIARUS 2.0.

Oferta WIARUS 2.0 powstała w oparciu o informacje zebrane na podstawie ankiety on-line przeprowadzonej wśród żołnierzy i pracowników RON oraz w wyniku negocjacji prowadzonych z zakładami ubezpieczeń – ofertę w oczekiwanym zakresie złożyło jedynie PZU Życie S.A. Program WIARUS 2.0 zastępuje dotychczasowe oferty przygotowane przez Krajowe Biuro Brokerskie S.A. i Mentor S.A., tj. ofertę MUNDUROWY 2015 (włącznie z wcześniejszymi wersjami tej oferty) oraz ofertę MON 2016 (a także MON 2011 i MON 2009).

Wdbsa Logo
Wu Logo Mentor

Najważniejsze cechy programu WIARUS 2.0

Duży wybór wariantów ubezpieczenia.

Wysokie świadczenia pieniężne z tytułu zachorowania na nowotwory złośliwe.

Dopasowanie zapisów warunków ubezpieczenia do specyfiki służby wojskowej (np. definicja wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego, trwałej niezdolności do zawodowej służby wojskowej itp.).

Bardzo atrakcyjne warunki ubezpieczenia zdrowotnego, zapewniającego dostęp do lekarzy specjalistów (bez skierowań, do 5 dni roboczych), w ok. 2000 placówek na terenie kraju, w tym możliwość objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób najbliższych (małżonka, partnera, dziecka).

Warunki ubezpieczenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone z    przez