Grupowe ubezpieczenie
na życie i zdrowotne

dla żołnierzy i pracowników RON

WOJSKOWY 5.0 – program branżowy dla wojska

PODSTAWOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

  • Propozycja powstała w oparciu o informacje zebrane na podstawie ankiety on-line przeprowadzonej wśród żołnierzy i pracowników RON oraz w wyniku negocjacji prowadzonych z zakładami ubezpieczeń.
  • Dopasowanie zapisów warunków ubezpieczenia do specyfiki zawodowej służby wojskowej.
  • Uzupełnienie ochrony o nowe świadczenia oraz poprawienie zapisów wynikających z OWU.

PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA

  • Bezpłatny i nielimitowany dostęp do wizyt i badań lekarskich.
  • Dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, do specjalisty w ciągu 5 dni roboczych.
  • Dostęp do lekarzy specjalistów bez skierowania.
  • Możliwość leczenia w ponad 2200 placówek medycznych w ponad 600 miastach w Polsce.

UBEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE

  • W Razie Wypadku – dzięki dodatkowej ochronie można otrzymać pomoc finansową w razie nieprzewidzianych wypadków.
  • Wsparcie w razie nowotworu – szersze zabezpieczenie finansowe na wypadek wystąpienia ciężkiego zachorowania.
  • Ochrona dziecka – na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in.: wystąpienia uszczerbku na zdrowiu czy pobytu w szpitalu dziecka.

O programie WOJSKOWY 5.0

PIB Broker S.A. oraz Mentor S.A. przedstawiają najnowszą ofertę grupowego ubezpieczenia na życie i grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych oraz innych instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej (np. wyższych szkół oficerskich) przygotowaną we współpracy z PZU Życie S.A. – WOJSKOWY 5.0.

Oferta WOJSKOWY 5.0.  powstała w oparciu o informacje zebrane na podstawie ankiety on-line przeprowadzonej wśród żołnierzy i pracowników RON oraz w wyniku negocjacji prowadzonych z zakładami ubezpieczeń – ofertę w oczekiwanym zakresie złożyło jedynie PZU Życie S.A. Program WOJSKOWY 5.0 zastępuje dotychczasowe oferty przygotowane przez PIB Broker S.A. i Mentor S.A., tj. ofertę WIARUS 2.0., MUNDUROWY 2015 oraz ofertę MON 2016 (a także MON 2011 i MON 2009).

Logo Pib Broker (1)
Wu Logo Mentor

Najważniejsze cechy programu WOJSKOWY 5.0

Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w kraju i za granicą (z wyłączeniem świadczeń z tytułu operacji chirurgicznych).

Bardzo atrakcyjne warunki ubezpieczenia zdrowotnego, zapewniającego dostęp do lekarzy specjalistów (bez skierowań, do 5 dni roboczych), w ok. 2200 placówek na terenie kraju, w tym możliwość objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób najbliższych (małżonka, partnera, dziecka).

Dopasowanie zapisów warunków ubezpieczenia do specyfiki służby wojskowej (np. definicja wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego, trwałej niezdolności do zawodowej służby wojskowej itp.).

Dodatkowa zniżka 20% na wybrane ubezpieczenia majątkowe w PZU SA dla żołnierzy i pracowników RON, którzy korzystają z grupowego ubezpieczenia na życie.

Objęcie ochroną osób, które przebywają na zwolnieniu lekarskim lub w szpitalu lub uznane za niezdolne do pracy lub służby – pod warunkiem, że były one objęte grupowym ubezpieczeniem na życie w PZU Życie SA.

PODSTAWOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - warunki

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone z    przez