Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia po zakończeniu służby wojskowej / pracy w jednostce wojskowej

Osobom ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia grupowego przysługuje prawo do indywidulanej kontynuacji zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (kontynuacja typ A)

Dodatkowo, wszyscy byli żołnierze i pracownicy RON mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego na życie oferowanego przez PZU Życie S.A. dla byłych żołnierzy i pracowników wojska

TOP